Festlokaler
 

 
     
  Der forefindes 2 sale.
Den store med plads til ca. 100 personer. Den lille med plads til ca. 35 personer.

Lejer sørger selv for opstilling af borde. Forslag til bordopstillin forefindes.